Learn By Movement

Vanaf september 2015 zijn Jacqueline de Bruijn van Just To Meet Friends en ik gestart met ons initiatief ‘Learn by Movement’. Het doel van ‘Learn by Movement"is om mensen bewust te laten worden van de effecten van (on)gezonde producten en beweging op het lichamelijk en geestelijk functioneren. Een gezond lichamelijk en geestelijk welbevinden draagt bij aan het welzijn en de (school)prestaties van kinderen, ouders, docenten en opvoeders. Dat is dus altijd een win-win situatie!

 

Om kinderen, ouders, docenten en opvoeders bewust te maken over het belang van gezonde voeding hebben wij (sport)lessen ontwikkeld, waarbij op een actieve manier de lesstof wordt aangeboden.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om ook onderwerpen zoals (zelf)respect normen en waarden en

samenwerken hierin te verwerken.

 

Het aanbod van Learn by Movement:

-S   - (Sport)lessen in de vorm van een cursus of losse les
- Interactieve presentatie voor (gast)ouders, scholen en verenigingen
- Workshops
- Sportdagen en evenementen
- Thema weken

    -  - Gastlessen
- Budget kooklessen

 vv

 - A Alles zit in de kracht van herhaling. Door meerdere lessen aan te bieden wordt de lesstof beter opgenomen en onthouden.
Zo bieden wij een cursus aan die bestaat uit minimaal  4 lessen. Elke les staat in het teken staat van een ander thema.
De lessen bestaan uit actieve spellen en opdrachten over voeding, gezondheid en bewegen. Na iedere les wordt een
opdracht gegeven om thuis mee aan de slag te gaan. 

 

Ki   Kinderen kunnen aan het einde van de cursus een certificaat verdienen.

De lessen kunnen worden aangepast aan de leeftijd en de doelgroep.

 

Uiteraard is het ook mogelijk om losse lessen en thema’s te verzorgen voor ouderavonden, docentendagen, feestdagen enz.

 

Voor het aanvragen van bovenstaande lessen of andere verzoeken kunt u een mail sturen naar of bellen naar

06-53872364 of 06-12997077.